piątek, 3 maja 2013

Rok szkolny w USA


Podstawowe i średnie wykształcenie jest w Stanach Zjednoczonych obowiązkowe. Wiek, w którym młodzież musi uczęszczać do szkoły, zależy od przepisów stanowych i wynosi od 6-7 do 16-17 lat. Dla przykładu obowiązkowy wiek szkolny wynosi w Illinois od 7 do 16, w New Jersey od 6 do 16, w stanie Nowy Jork przeważnie od 6 do 17.

Nauka w amerykańskiej szkole znacznie różni się od tej, do jakiej przywykliście w Polsce. Przede wszystkim amerykański system szkolnictwa jest zdecentralizowany. System nauczania w USA kontrolowany jest przez władze stanowe. Stan ustala prawa i obowiązki ucznia, ogólny program i standardy nauczania, wydaje podręczniki. Rok szkolny w USA rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, w każdej szkole w innym terminie właśnie ze względu na decentralizację systemu. Koniec roku przypada na początek czerwca lub koniec maja. ( Zajrzyjcie do zakładki dni wolne od szkoły w USA).


Same zajęcia w szkole w USA też wyglądają inaczej niż w Polsce. Większą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych. Uczniowie zatem mają do nauki mniej teorii. Szkoły w USA oferują wiele dodatkowych zajęć, które wpływają na osobowość uczniów i pomagają im rozwijać swoje zainteresowania. Różnorodność przedmiotów szkolnych w Stanach również może robić wrażenie.
Pomimo wyrozumiałości z jaką nauczyciele podchodzą do uczniów, szkolne występki traktowane są naprawdę poważnie. Nieusprawiedliwione nieobecności, w amerykańskiej szkole, mogą mieć spore konsekwencje. Szczególnie w przypadku uczestnictwa w programie Rok szkolny w USA. Uczęszczając do szkoły w USA nie musimy się uczyć w domu tak dużo jak w Polsce. Bywa i tak, że między zajęciami jest godzinna przerwa, podczas której można odrobić zadanie domowe aby później mieć więcej czasu wolnego.

Matura to bzdura !

Jak wygląda matura w USA ?


Szkoła średnia w USA znacznie różni się od szkoły polskiej. Różnice przejawiają się m. in. w sposobie organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, podziale klas czy systemie oceniania, wyrażanym w USA poprzez litery alfabetu (od A do F). Matura w Stanach także różni się od naszego polskiego egzaminu. Absolwenci tamtejszych szkół otrzymują High School Diploma, czyli odpowiednik naszej matury.

Niestety nie wszyscy uczniowie, którzy podejmą się nauki w USA i spędzą tam ostatni rok liceum, będą mogli otrzymać amerykańską maturę. Każda szkoła w Stanach ma inne wymagania odnośnie obcokrajowców. Organizatorzy programów rok szkolny w USA nie mają na to żadnego wpływu. Z racji, że osoba wyjeżdżająca na program nie ma możliwości wyboru miejsca, w którym chce się uczyć, radzimy uszanować decyzję władz szkoły w takim wypadku i nie nalegać na wydanie dyplomu – może to zostać źle odebrane; pamiętajcie, że reprezentujecie uczniów z Polski. Matura w USA niestety nie jest zawsze tak łatwo osiągalna dla obcokrajowców.
Gdy okaże się, że uczestnik programu Szkoła w USA nie dostanie High School Diploma, czyli tytułu amerykańskiej matury, może on mimo wszystko otrzymać świadectwo uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz wykaz ocen i przedmiotów. Na ogół świadectwo to jest wystarczającym dokumentem do kontynuacji nauki, po uzupełnieniu niezbędnych różnic programowych. W każdym razie roczny pobyt w klasie „maturalnej” w USA jest już sam w sobie pewnym wyróżnieniem. Uczeń powracający do Polski bez amerykańskiej matury (czyli bez High School Diploma), pragnący kontynuować edukację na uczelni wyższej, powinien powtórzyć w Polsce ostatnią klasę szkoły średniej. Chcąc jednak tego uniknąć ma jeszcze jedną możliwość. Po zakończeniu roku szkolnego w USA, może przystąpić do matury w USA zaocznie (GED - General Educational Development). Jest to egzamin uznawany za odpowiednik High School Diploma (matury w USA).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz