niedziela, 31 marca 2013

Polonia w New York !Polonia w New York sięga początków XIX wieku. Polacy przybywali do Ameryki, szukając lepszego życia dla siebie i lepszej przyszłości dla swoich dzieci. W tym czasie trudnili się głównie pracą w fabrykach, kopalniach i na farmach. Obecnie Polacy pracują tu w przemyśle, budownictwie, prowadzą własne biznesy, ale zajmują też wiele ważnych stanowisk w administracji, przemyśle, odgrywają dużą rolę w nauce, kulturze i sztuce. Polacy w New Jersey zamieszkują rożne części stanu. Miasta, które najbardziej kojarzą się z Polakami to Wallington, Clifton, Garfield, Linden, Passaic. Greenpoint na Brooklinie często nazywany „Little Poland”, w przewadze zamieszkały jest przez Polaków, ale ich migracja powoduje, że zamieszkują także inne części New York.
 
 
W New York działa wiele polskich organizacji i instytucji, między innymi Fundacja Kościuszkowska, Polski Instytut Naukowy, Fundacja Paderewskiego, Instytut J. Piłsudskiego, Polski Instytut Teatralny. Różnią się merytorycznie i programowo, ale mają jeden wspólny cel - przybliżanie i promowanie kultury polskiej na obczyźnie. W New York wydawana jest, jak wspomniałam wcześniej, gazeta „Nowy Dziennik”, ciesząca się dużą popularnością wśród Polaków. Dostarcza czytelnikom informacji politycznych i kulturalnych ze świata i z kraju, a także informacji dotyczących życia Polaków w NY i w NJ. „Nowy Dziennik” to także dobre źródło ogłoszeń dla Polaków poszukujących pracy, czy życiowej partnerki. Polskie Radio w NY, to również kontakt z polskością, źródło informacji dla Polaka na obczyźnie i dobrej polskiej muzyki. W NJ wydawany jest tygodnik „Abecadło”, który jest również bardzo popularną gazetą wśród Polaków. To skarbnica ogłoszeń związanych z pracą, mieszkaniem, ofert matrymonialnych, a także lista niezbędnych dla polskiego emigranta usług. Jedną z telewizji działających w NJ jest Polska Telewizja Muzyczna-TV Polmusic, prowadzona przez Eugeniusza Strzałkę.


To internetowe źródło różnorodnej muzyki polskiej, transmisje z wydarzeń kulturalnych w NJ w NY, wywiady ze sławnymi Polakami, możliwości reklamy. Telewizja Polmusic prowadzona jest z prawdziwą pasją. Różnorodność organizacji i instytucji pozwala Polakom wybrać, z kim chcą współpracować. Bywają z tym czasami trudności, które wynikają z hermetyczność tych organizacji. Większość organizacji jest prowadzona przez polonusów, którzy wyjechali z Polski wiele lat temu i tak naprawdę nie wiedzą, jakie potrzeby i problemy ma współczesna Polonia. Organizacje i instytucje wymagają nowych, młodych członków, którzy wprowadzą reformy programowe. Mnie osobiście brakuje organizacji stricte zajmującej się pomocą nowo przybywającym Polakom. Powinna być to instytucja, która służy bezpłatną radą w zadomowieniu się na obczyźnie, asystuje w urzędach, instytucjach medycznych, edukacyjnych, oferuje psychologiczną pomoc dla nowo przybyłych Polaków oraz promuje zdolnych. Wszyscy wiemy, że w tym kraju jest wielu wykształconych rodaków, którzy nie spełnili się tutaj zawodowo z różnych powodów, a z małą pomocą i właściwym ukierunkowaniem mogliby odnieść zawodowy sukces.

Polskie szkoły:
Polskie szkoły to następne miejsce gdzie działają Polacy. W New Jersey są 23 polskie szkoły, a w New Yorku 22. Niektóre szkoły mają nawet 150 uczniów. Te szkoły prowadzą ludzie – nauczyciele, którzy chcą pracować z polską młodzieżą na obczyźnie i traktują swoją pracę, jak misję w imię ojczyzny. Wielu rodziców angażuje się w pracę szkoły przez pomoc w organizowaniu różnych szkolnych imprez, czy prowadzeniu zajęć pozaszkolnych. Wciąż jednak kontakt wielu rodziców ze szkołą polską ogranicza się do przywozu dzieci na zajęcia i odebraniu po nich swoich pociech. Szkoły w swej pracy powinny również skupić się na zaangażowaniu rodziców w życie szkoły - szczególnie tych nieobecnych i biernych. Nauczyciele, dzieci i rodzice stanowią rodzaj wspólnoty, którą powinno się wykorzystać dla potrzeb szkoły, a tym samym dla potrzeb Polonii. Raz do roku bal na cele szkoły - to zdecydowanie za mało, aby zjednoczyć i zaangażować rodziców do pracy.Polonia w NJ i w NY promuje Polskę i Polską kulturę najlepiej, jak potrafi. Możliwości są ograniczone, ponieważ nie jesteśmy jedyną tutaj grupą etniczną. Mam nadzieję, że te, które są dostępne, są w pełni wykorzystane. Oczywiście można by wiele mówić o tym, co jeszcze trzeba zrobić, ale obserwuję wyraźny brak zapału i chęci młodego pokolenia emigrantów do działania czy zmian. Polonia w NJ i NY jest podzielona na tych, którzy swoją pracą zmieniają  jej wizerunek i na tych, którzy pozostają bierni albo krytyczni wobec tych, którzy są aktywni. Wierzę, że wciąż jest wielu Polaków, którzy mają wiele do zaoferowania Polonii, ale nie są jeszcze zauważeni lub wystarczająco odważni, aby zabrać głos. Pomimo to, wiele dobrego dzieje się wśród  Polonii z NJ i z NY. Organizacje, instytucje, wydarzenia kulturalne i duchowe jednoczą polonusów w miłości do Ojczyzny i poczuciu spełnienia siebie jako Polaka. Angażując się w pracę Polonii emigranci czują żywy kontakt z krajem, a przez to dostęp do promowania Polonii Amerykańskiej w świecie i całej Ameryce.
 
 
 
 

1 komentarz: