niedziela, 4 listopada 2012


Zdra­da to cios, które­go nie ocze­kujesz. Jeśli dob­rze poz­nasz swo­je ser­ce, to nig­dy Ci ta­kiego ciosu nie za­da. Będziesz bo­wiem znał je­go naj­tajniej­sze marze­nia i je­go tęskno­ty, i będziesz je sza­nował. Nikt nie może uciec przed włas­nym ser­cem. Dla­tego le­piej słuchać, co ono mówi. Aby żaden nies­podziewa­ny cios nig­dy Cię nie dosięgnął.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz